KOLVSMÖRJMEDEL FÖR KVALITETSORIENTERAD GJUTNINGSPRODUKTION

Kolven för in den varma massan/smältan till formen och därefter håller det tryck som krävs för att fylla formen. Påfrestningarna avseende temperatur och tryck på kolv och tätningar kräver ett speciellt avpassat kolvsmörjmedel som skall verka i extrema temperaturer.

PISTON-LUBRICANT och PISTON-POWDER produktserierna består av smörjmedel både med eller utan grafit, vilka uppnår maximala slitagehämmande effekter. De uppfyller alla krav på kvalitetsorienterad och ekonomisk gjutningsproduktion.

Vi erbjuder även pulverdoseringsutrustning för applicering av fasta smörjmedel i pulverform.

STÄLL DIN FÖRFRÅGAN

olja eller granulat?

Stolt samarbetspartner

Besök PETROFER

Letar du efter någonting annat än kolvsmörjmedel?

UTFORSKA FLER PRODUKTER I VÅR WEBBSHOP