KOLVSMÖRJMEDEL FÖR KVALITETSORIENTERAD GJUTNINGSPRODUKTION

Kolven för in den varma massan/smältan till formen och därefter håller det tryck som krävs för att fylla formen. Påfrestningarna avseende temperatur och tryck på kolv och tätningar kräver ett speciellt avpassat kolvsmörjmedel som skall verka i extrema temperaturer.

PISTON-LUBRICANT och PISTON-POWDER produktserierna består av smörjmedel både med eller utan grafit, vilka uppnår maximala slitagehämmande effekter. De uppfyller alla krav på kvalitetsorienterad och ekonomisk gjutningsproduktion.

Vi erbjuder även pulverdoseringsutrustning för applicering av fasta smörjmedel i pulverform.

STÄLL DIN FÖRFRÅGAN

Är du i pressgjuteribranschen och vill förbättra kvaliteten på din produktion?

Kolvsmörjmedel är en viktig komponent i gjutningsprocessen, eftersom det hjälper till att minska friktionen mellan kolven och formen. Detta leder i sin tur till smidigare och mer konsekvent gjutning, vilket förbättrar kvaliteten på dina produkter.

När det gäller att välja rätt kolvsmörjmedel bör kvalitet vara din högsta prioritet. Att välja ett smörjmedel av låg kvalitet kan vara kostnadsbesparande men kan leda till minskad produktivitet, ökade skrotvolymer och i slutändan en förlust av intäkter.

På PetroSeal erbjuder vi en rad högkvalitativa kolvsmörjmedel som är speciellt framtagna för kvalitetsorienterad gjutproduktion. Våra smörjmedel är designade för att tåla höga temperaturer och tryck, samtidigt som de ger ett utmärkt skydd mot slitage.

Genom att välja kolvsmörjmedel från PetroSeal

kan du lita på att din gjutproduktion kommer att hålla högsta kvalitet. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina produktionsmål.

Stolt samarbetspartner

Besök PETROFER