Långtidsverkande rost- & korrosionsskydd

Våra högeffektiva rost- och korrosionsskydd används för att skydda komponenter, arbetsstycken, maskiner och utrustning i alla industriprocesser från råvara till färdigbehandlad komponent. Många produkter är barium- eller VOC-fria vilket gör dem till miljövänliga lösningar. Vi erbjuder även vax- och polysiloxanfria rostskydd, det gör det enkelt för dig att hitta rätt produkter för just din applikation.

Blanda våra vattenlösliga produkter i rengöringsbad eller i kylemulsioner för ett ännu bättre korrosionsskydd. Vissa additiv kan du dessutom använda i dina egna processer som t.ex. kylvattensystem.

Vi erbjuder även produkter för VCI-skydd.

Ställ din förfrågan

Våra korrosionsskydd

Oljebaserade skydd – För mellanlagring av arbetsstycken under och efter produktion. Utöver snabb applicering ger dessa ett pålitligt korrosionsskydd och är lättlösliga.

Lösningsmedelsbaserat skydd – Bildar en tunn skyddande film. När lösningsmedlet avdunstat blir filmen torrare än den som korrosionsskyddande oljor lämnar.

Avdunstningshastigheten korrelerar även med lösningsmedlets flampunkt. Ytterligare fördelar är bland annat att det är snabbtorkande och lätt att ta bort med våra rengöringsvätskor.

Avrinningsvätskor – Erbjuder ett pålitligt skydd mot korrosion. Finns med både en oljelik- och en vaxaktig skyddsfilm. Avrinningsvätskor används bland annat på arbetsstycken som är våta av emulsioner eller polymer-vätskor.

Vattenspädbara koncentrat – Är genom sin vattenhalt mer brandsäker jämförbart med oljor och lösningsmedel.

Vattenlösliga korrosionsskyddsadditiv – Blandas I rengöringsbad eller i kylemulsioner för att förbättra korrosionsskyddet. Vissa additiv kan du även använda i dina egna processer ex. kylvattensystem.

BIOSTABILA EGENSKAPER

VAX- & POLYSILOXANFRIA PRODUKTER

VEGETABILISKA KORROSIONSSKYDD

Stolt samarbetspartner

Besök PETROFER