Tätningar & processvätskor till Svensk industri

Sedan 1947

GA Lindberg PetroSeal erbjuder ett brett sortiment av tätningar, packningar, plaster och industriella vätskor så som härdvätskor, kylmedier, hydraulvätskor mm. Utifrån applikationens driftsförhållanden och kundens önskemål, rekommenderar vi den bästa möjliga lösningen med högkvalitativa produkter från väletablerade producenter inom sitt respektive område.

Vi eftersträvar att använda standarddimensioner i så stor grad som möjligt då erfarenhet visat att detta kan förändra prisbild och leveranstid till det bättre. Vi kan också ta fram specialanpassade lösningar enligt applikationens förhållande.

Våra leverantörer arbetar ständigt med utveckling av nya material för att möta kraven från våra kunder i takt med att dessa går mer och mer mot det extrema med avseende på tryck temperatur, medium samt önskad livslängd. På så sätt hjälper vi våra kunder att få en bättre TLCC (Total Life-Cycle Cost) med reducerade underhållskostnader och stopptid.