Minska riskerna med släppmedel från Die-Lubric®

Tack vare de utmärkta spolegenskaper tillsammans med de speciella råmaterialvalen i vårt släppmedel Die-Lubric, undviker du riskerna för bl.a. igensatta rör, filter och spraymunstycken.

Dessa, tillsammans med våra kompletterande produkter säkerställer även smörjning av ejektorer, glidkärnor och sprayutrustning
samtidigt som de hjälper till att göra arbetsmiljön renare och säkrare.

Slipp onödiga och kostsamma maskin- och underhållsstopp, kontakta oss idag!

ställ din förfrågan

En avgörande del av den industriella pressgjutningsprocessen

Släppmedel är en avgörande del av pressgjutningsprocessen. Dessa medel används för att förhindra att den smälta metallen fastnar på formen och hjälper till att underlätta utstötningen av gjutgodset från formen.

Det finns olika typer av medel som används vid pressgjutning, däribland vattenbaserade, oljebaserade och lösningsmedelsbaserade medel. Vattenbaserade medel är de mest miljövänliga och lätta att applicera, men de kan vara mindre effektiva än andra typer. Oljebaserade medel är mer effektiva och kan användas på ett bredare spektrum av metaller, men samtidigt kanske inte är lämpliga för vissa applikationer på grund av ökad brandrisk. Lösningsmedelsbaserade medel är de mest effektiva men kan vara skadliga för miljön och är ofta dyrare.

Det är viktigt att välja rätt släppmedel för din applikation för att säkerställa optimal prestanda och minimera avfall. Valet av släppmedel beror på olika faktorer, inklusive typen av metall som gjuts, formens komplexitet och produktionsvolymen.

Förutom att välja rätt typ av släppmedel är det också viktigt att applicera det korrekt. Släppmedlet bör appliceras jämnt och i rätt mängd för att säkerställa att gjutgodset inte skadas vid utkastning.

Sammanfattningsvis är släppmedel en avgörande del av den industriella pressgjutningsprocessen, och att välja rätt typ och använda den korrekt kan avsevärt påverka kvaliteten på slutprodukten. Om du behöver hjälp med att välja rätt släppmedel för din applikation, rådgör med våra experter inom pressgjuteri.

MAGNESIUM

ALUMINIUM

ZINK

Stolt samarbetspartner

Besök PETROFER

UTFORSKA FLER PRODUKTER I VÅR WEBBSHOP