Genom en fusion som genomfördes 2023-11-01 är Lamisas verksamhet en del av GA Lindberg PetroSeal AB. Det innebär att du som tidigare Lamisakund nu har tillgång till ett ännu bredare produktutbud av både tätningar och processvätskor.
Som kund behöver du uppdatera dina kontakt- och företagsuppgifter till oss. Klicka här för att läsa mer.

RADIALTÄTNINGAR

Radialtätningar, ibland kallade axeltätningar, är avgörande komponenter i många mekaniska system. Radialtätningen har en central roll när det gäller att bevara effektiviteten och förhindra läckage i en rad roterande maskiner och utrustning. De används ofta i motorer, växellådor, pumpar och kompressorer.

Lamisa Standardprofiler

HYDRAULIKTÄTNINGAR

Hydrauliktätningar, även kända som axeltätningar, spelar en central roll i att upprätthålla driftseffektiviteten och förhindra oljeläckage i en rad mekaniska system. De används i hydrauliska system, pneumatiska system, växellådor och andra roterande maskiner.

Lamisa Standardprofiler

BACK-UP/STYRRINGAR

Stödringen är placerad nära den primära tätningen och fungerar som en back-up-tätning för att förhindra att den primära tätningen deformeras eller skadas under drift. Den upprätthåller tätningseffektiviteten och förhindrar läckage av vätska, samtidigt som den också minskar friktionen och slitage på tätningen.

Lamisa standardprofiler

VÅRA MATERIAL

NEDLADDNINGAR

LAMISA Radialtätningar

Standardmaterial och profiler

LAMISA Hydrauliktätningar

Standardmaterial och profiler

LAMISA BACKUP RINGAR

Standardmaterial och profiler

LAMISA Stödringar

Stödringar och profiler