SEDAN 1944

20+ ANSTÄLLDA

75+ MKR OMSÄTTNING

JAN LINDQVIST

VD


Genom vår ledstjärna – att förenkla och förbättra med stolthet, sätter vi prestige i att alltid göra vårt bästa – vi sviker inte våra kunder.


– Hej Janne! Som VD för PetroSeal har du en central roll i att leda och forma företagets kultur. Beskriv kulturen vi strävar efter att skapa här?

– Vår kultur grundar sig i att vi har kul på jobbet och att framgång föder framgång. Det stora kulturarbetet vi nyligen genomgått har varit utmanande då vi kommer från olika bakgrund med olika fokus men då vår företagskultur och våra värderingar spelar en så central roll i att vi skall lyckas, har vi verkligen lyckats hitta en gemensam målbild där vi alltid sätter laget före jaget.


– Vilka är de viktigaste utmaningarna och möjligheterna för PetroSeal på marknaden idag och framåt?

– Hållbarhet är den största möjligheten som vi exponerats emot på årtionden. Genom att arbeta aktivt med det, skapar vi ett intresse hos våra kunder och sampartners men även hos kommande medarbetare. Vi har, i linje med indutrades hållbarhetsprogram, satt upp mätningar för scope 1, 2 och 3 – alltså hur vårt globala fotavtryck påverkar världen. Utöver det ser vi även IOT och AI med maskininlärning som väldigt viktiga delar av vår framtida utveckling.

Våra värderingar

Vi har en organisation där alla har en möjlighet att påverka. Att vi alla springer åt samma håll är avgörande för att klara vår fortsatta utveckling. Tillsammans är vi stolta över att jobba på PetroSeal.

JIMMY STAF, TEAMCHEF

– Hej Jimmy! Berätta lite kortfattat om din resa inom företaget.

– Min resa började 2019, när Jag började som innesäljare och webbadministratör. Då svarade jag på frågor och beställningar via telefon och e-post, underhöll vår hemsida och lade ordrar. Efter ungefär ett och ett halvt år dök det upp en möjlighet att få ta hand om en av våra största kunders affärer. Det började med en typ av vikariat men då det snabbt visade sig att jag var rätt man för jobbet, gick det över till ett totalansvar. KAM-rollen innebar dels vardagliga sysslor som att lägga order och ansvara för leveransprecisionen men även att driva nya projekt och hitta nya spännande affärer och lösningar. Jag har lärt mig otroligt mycket kring hela vår affär genom den resan.

– Och nu har du nyligen genomgått din första ledarutbildning genom IHM, berätta!

– I samband med att bolaget skall genomgå en fusion med ett annat tätningsfokuserat bolag, tillkommer produkter, rutiner och personal och plötsligt uppstår ett behov av en team manager för att leda det dagliga arbetet på huvudkontoret. Jag kände direkt att det var något för mig då jag tror att jag kan erbjuda mycket stöd och ledarskap från mina erfarenheter inom bolaget. Jag ansökte tjänsten och efter en tät dialog med min chef fick jag chansen! Ett första steg var att genomgå en ledarutbildning som erbjuds inom indutradekoncernen via IHM. Utbildningen är uppdelad i 7 moduler och jag har hittills genomgått 1. Redan nu känner jag att jag har fått med mig otroligt mycket som jag kommer att kunna använda i min nya roll.

– Det låter superspännande! Hur ser du på företagets framtid och utvecklingsmöjligheterna för de anställda?

– Framtiden ser väldigt ljus ut. Vi är ett bolag med hög kompetens och framför allt med ett väldigt högt driv. Vi vill mycket, vara i framkant och vara maskinbyggarens första leverantörsalternativ. Det innebär också att det ställs stora krav på oss. Vi står ständigt inför nya lagkrav, hållbarhetsmål och utmaningar. Samtidigt befinner vi oss i en tillväxt- och utvecklingsresa som innebär att även personal kommer att utvecklas och vi hoppas ju självklart på att få in grymma tillskott till vår PetroSealfamilj.

– Hur ser du på företagets kultur och vilka värderingar betonas? Hur har dessa värderingar påverkat ditt arbete och din personliga utveckling?

– Vår företagskultur och våra värderingar är ett arbete som vi aktivt jobbar med, vi har bland annat tagit fram värdegrunder och dessa har regelbundet uppdaterats i samband med att vi blivit flera. Det är viktigt att alla skall känna sig delaktiga i företagets kultur.
Det är en fortläpande resa som tas upp regelbundet på konferenser, workshops och självklart i det dagliga arbetet. Alla vill det här, tillsammans!

CECILIA SVEDMYR

Innesäljare


”Det bästa med att jobba här är att vi har trevliga kollegor, det är högt i tak och att det finns bra utvecklingsmöjligheter.”

KENNETH AHLBERG

Produktchef


”På PetroSeal har vi en mycket bra sammanhållning där vi jobbar med och för varandra vilket ger bra resultat för företaget.”

LARS BERGENSTRÅHLE

Säljare


”Hos oss har vi frihet under ansvar med en väldigt bra uppbackning, vilket jag verkligen uppskattar! Vi finns för varandra och jobbar framåt.”