GA Lindberg PetroSeals arbete mot en global hållbarhetsplan

Höga krav på vårt arbete med miljö och hållbarhet.

Våra kunder möter precis som vi ökade krav och förväntningar på arbetet med miljö & hållbarhet. Vår verksamhet är baserad på en god och långvarig relation till både kund och leverantör. Vi lägger därför stor fokus på att hitta goda lösningar i vårt miljöarbete med ett kundfokus.

För att lyckas över tid är vårt hållbarhetsarbete en del av den naturliga strategin och arbetet med hållbarhet är en lika viktig del av affären och tas lika seriöst som till exempel ekonomin. Vår strävan är att vara en god samhällsaktör som driver hållbarheten framåt tillsammans med våra partners.

Vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 och har under 2022 ingått ett samarbete med den internationella certifieringsorganisationen EcoVadis. Det innebär att vi följs upp genom en hållbarhetsbedömning av oss som leverantör, arbetsgivare och köpare. Detta är otroligt viktigt och samtidigt användbart för oss i vår kravställning mot våra samarbetspartners och även oss själva och produkterna vi säljer.

Du kan läsa mer om EcoVadis på deras hemsida www.ecovadis.com.

Här hittar du även vår Code of Conduct där du kan läsa mer om våra krav på miljö och hållbarhet inom organisationen samt mot våra leverantörer.

UN_sustainability_goals