STANDARDSTORLEKAR

För att O-ringen ska fungera optimalt måste den väljas i rätt storlek. Om den är för liten eller för stor kan det leda till läckage, skador på anslutningen eller att komponenten inte fungerar som det är tänkt. O-ringar görs i flera olika standarder som förklarar vilken storlek o-ringen har. Hos PetroSeal hittar du samtliga storlekar i BS1806-standard.

Ladda ner excel

APPLIKATIONER & Spårdesign

När man designar ett o-ringsspår, är det viktigt att tänka på geometrin och dimensionerna på spåret för att se till att o-ringen har tillräckligt med utrymme för att expandera

Det är också viktigt att ta hänsyn till toleranser och ytfinish för att säkerställa en korrekt passning mellan spåret och o-ringen. Ett väl utformat o-ringsspår ökar effektiviteten och livslängden på o-ringen och därmed även utrustningen.

LADDA NER EXCEL

TEMPERATURER

Det är viktigt att tänka på vilka temperaturer O-ringen kommer att utsättas för under drift. Om en O-ring utsätts för en högre eller lägre temperatur än vad dess material är utformat för kan det leda till deformering, en försämrad tätning och i värsta fall till att O-ringen spricker. Därför är det viktigt att välja rätt material utifrån temperaturkraven på applikationen.

Ladda ner excel

MEDIARESISTENS

O-ringen är en avgörande komponent i många industriella och tekniska applikationer.

För att en den ska fungera optimalt måste den väljas i rätt storlek. Om O-ringen är för liten eller för stor kan det leda till läckage, skador på anslutningen eller att komponenten inte fungerar som det är tänkt.

Ladda ner excel

TRYCKRESISTENS

Tryckresistens är en viktig faktor att överväga när man väljer material för O-ringar. Olika material har olika förmåga att motstå högt tryck och höga temperaturer, vilket kan påverka prestandan och livslängden hos O-ringen. För att ytterligare förbättra O-ringens prestanda vid högt tryck kan det vara lämpligt att använda en stödring, även känd som ”back-up ring”. Stödringar används ofta i högtrycksapplikationer för att ge extra stöd och öka motståndskraften hos O-ringen.

MER OM STÖDRINGAR

MONTERING & TILLBEHÖR

Att montera en O-ring är i de flesta fall ganska enkelt då den i de oftast kan träs på plats för hand. I de fall O-ringen skall placeras t.ex. i en
cylinder eller där det är svårt att komma åt, erbjuder PetroSeal monteringsvätskor och andra tillbehör för att underlätta både monteringen och för att demontera din gamla o-ring.

O-ringstillbehör

Stor kroksats

Set om 10st krokverktyg i rostfritt stål. För demontering av alla typer av o-ringar.

Materialtestare

Materialtestare

Enkelt verktyg för att ta reda på vilket material o-ringen är i (EPDM, Nitril, FFKM eller FKM)

Demontering

Liten kroksats

Set om 5st krokverktyg i rostfritt stål. För demontering av alla typer av o-ringar.

P80

Montagevätska

Speciellt framtagen för att ge temporär smörjning som förenklar monteringen av o-ringen.