Filter products

Längd

Höjd

Maxtemperatur

Boxpackningar

Boxpackningen är en mångsidig tätningslösning som används för att ge effektiv tätning av statiska eller roterande axlar i packboxar, så som i ventil-, rotations- och kolvpumpar. De är enkla att installera och underhålla. Boxpackningarna består av flätade fibrer av varierande konstruktion där dess material väljs efter applikationens driftförhållanden (dimension, temperatur, applikation, media, tryck och rotationshastighet).

Våra boxpackningar består av olika material av hög kvalitet för att kunna passa olika applikationer. Vi erbjuder produkter som uppfyller följande krav: TA-luft, FDA, USP VI och samtliga IMO-klasser. Både vi och våra huvudleverantörer är certifierade enligt ISO 9001, vilket innebär högkvalitativa produkter, som uppfyller marknadens krav.

Referenstabell Boxpackningar

Material

Grafit >
Passar applikationer med höga temperaturer och har en hög kemisk resistens

PTFE >
Polytetrafloureten har en god kemisk resistens och används i olika temperaturer

Fiber>
Mycket slitstarkt material. Kombineras ofta som universallösning i blandning med annan fiber

Kolfiber>
Slitstark, formbar och kan utså slitande media. Mindre slitage pga lägre friktion

Aramid>
Ett slitstarkt material som kan passa som universallösning i olika applikationer

Mineral>
Anpassad för statiska applikationer med tuffa temperaturer. Flätorna kan fås med blandning av MICA och glasfiber

Boxpackningar